Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

14/10/19
This paper for the first time compares trends in minimum income protection for three different target groups: the working, the non-working (but able to work) of active age and the elderly. >>
02/09/19
Sociaal werkers nemen belangrijke beslissingen over het leven van mensen. Wel of geen leefloon. Wel of geen sociale woning. Wel of geen sanctie. Maar niet elke beslissing is even gegrond. >>
10/07/19
Dit onderzoek werd gevoerd in het kader van het SUSPENS project, gefinancierd door BELSPO. Dank aan onze partners bij het Federaal Planbureau voor de samenwerking bij de constructie en analyse van de PEACH2AIR dataset. >>

Conference: Food Aid & Social Policy in Europe

Date & Time: Thursday 12 September 2019 - 9.30-17.00

Location: Universiteit Antwerpen - Hof van Liere - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen

More Information

Register Now

Nieuwe publicatie: De Staat van de Welvaartstaat
De Staat van de Welvaartstaat

Nieuwsbrief

Via de CSB-nieuwsbrief tracht het Centrum geïnteresseerden op regelmatige tijdstippen te informeren over haar werkzaamheden. Schrijf u hieronder in.

  • Forum Federalisme
  • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
  • Foundation for International Studies of Social Security
  • Vlaams Armoede Steunpunt
  • ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation
  • InGRID - Integrating expertise in inclusive growth

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019