Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

15/09/16
De Leerstoel P.W. Segers en het tijdschrift Streven nodigen u uit op de presentatie van het themanummer (oktober) ‘Toe-komende tijd’ Iedere generatie heeft haar eigen toekomst. >>
05/07/16
In dit CSB Bericht bespreken Wim Van Lancker, Julie Vinck en Bea Cantillon de resultaten van enkele simulatie oefeningen omtrent de armoede- en verdelings-impact van de nieuwe architectuur van de toekomstige, Vlaamse kinderbijslag. Focus ligt op de gevolgen voor het armoederisico van (gezinnen met) kinderen en op de verdeling van winnaars en verliezers naar inkomen en gezinstype. >>
10/06/16
In aanvulling op het CSB Bericht van mei 2014 (Kuypers & Marx, 2014) waarin wordt besproken hoe de vermogensverdeling in België eruit ziet, presenteren we in dit document enkele interessante bijkomende cijfers. Meer specifiek kijken we naar de verdeling van de verschillende vermogenscomponenten naargelang de vermogens- en inkomensverdeling. >>

Update 2013 Bepaal uw positie in de Belgische inkomensverdeling Klik hier

Nieuwsbrief

Via de CSB-nieuwsbrief tracht het Centrum geïnteresseerden op regelmatige tijdstippen te informeren over haar werkzaamheden. Schrijf u hieronder in.

  • Forum Federalisme
  • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
  • Foundation for International Studies of Social Security
  • Vlaams Armoede Steunpunt
  • ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation
  • InGRID - Integrating expertise in inclusive growth

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2016