Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.

Het CSB verricht onderzoek naar de volgende kernthema's:

  • Armoede en inkomensverdeling
  • Sociale zekerheid en fiscaliteit
  • Europees Sociaal Beleid
  • Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing

CSB Nieuws

10/06/16
In aanvulling op het CSB Bericht van mei 2014 (Kuypers & Marx, 2014) waarin wordt besproken hoe de vermogensverdeling in België eruit ziet, presenteren we in dit document enkele interessante bijkomende cijfers. Meer specifiek kijken we naar de verdeling van de verschillende vermogenscomponenten naargelang de vermogens- en inkomensverdeling. >>
01/06/16
Na de verklaringen en de beschuldigingen van de Minister-President in het Radio 1 programma ‘De Ochtend’ over het bekendmaken van vertrouwelijke gegevens en het handelen met voorkennis van zaken willen wij volgende elementen verduidelijken: >>
03/02/16
In this paper Cantillon and Marchal argue that European minimum standards are the place to start, including principles for minimum social security and minimum wages. We propose to include policy indicators regarding minimum income protection sensu lato in the recently revised EU monitoring process of the European Semester.   >>

2016 FISS Conference, Sigtuna, Sweden, 19-21 June 2016 Click here to register

Nieuwsbrief

Via de CSB-nieuwsbrief tracht het Centrum geïnteresseerden op regelmatige tijdstippen te informeren over haar werkzaamheden. Schrijf u hieronder in.

  • Forum Federalisme
  • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
  • Foundation for International Studies of Social Security
  • Vlaams Armoede Steunpunt
  • ImPRovE - Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation
  • InGRID - Integrating expertise in inclusive growth

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2016