Overzicht:

New CSB Working Paper: A self-critical flashback on the EU’s anti-poverty promise

15 Nov 2018

Dit artikel is een inleiding op een nieuw boek van Bea Cantillon, Tim Goedemé en John Hills, fatsoenlijke inkomens voor iedereen. Het beleid in Europa verbeteren. Dit nieuwe boek presenteert uitgebreid empirisch onderzoek naar de impact van het beleid dat in EU-landen wordt gevoerd om armoede te bestrijden, en richt zich op een vraag die Europese beleidsmakers en beleidsanalisten gedurende ten minste tien jaar heeft uitgeoefend: waarom konden Europese regeringen hun belofte niet nakomen - met zoveel uitgesproken nadruk op het begin van de eeuw - om de armoede onder de Europese burgers te verminderen? In deze inleidende paper plaats ik het boek in een onderzoekslijn met drie eerdere boeken en kijk ik - zelfkritisch - terug op de beloftes die 18 jaar geleden tijdens de EU-top in Lissabon zijn gedaan.
 
Working Paper Author: Frank Vandenbroucke
 
Click here to read the working paper

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019