Overzicht:

New CSB Working Paper: Solidarity between generations in extended families.

15 Nov 2018

We analyseren intergenerationele solidariteit binnen huishoudens met meerdere generaties en beoordelen hoe de vorming van deze huishoudens gerelateerd is aan armoede in Europese landen. Aan de hand van gegevens uit EU-SILC 2013 beoordelen we eerst in hoeverre de financiële aanwinsten van de MG-huishoudens pro-kind, pro-bejaarden of in het voordeel van iedereen zijn. Vervolgens bepalen we hoe de prevalentie van MG-huishoudens betrekking heeft op armoederisico's, en met name hoe (het delen van) oudereninkomens invloed heeft op kinderarmoede. 
 
Working Paper Authors: Gerlinde Verbist, Ron Diris and Frank Vandenbroucke
 
Click here to read the working paper

Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2019