Overzicht:

Enthousiaste en bekwame Navorser (Competent Researcher)

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) van de Universiteit Antwerpen zoekt
 
ENTHOUSIASTE EN BEKWAME NAVORSERS (m/v) met onderzoekservaring
 
 
Het Centrum
Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) streeft ernaar empirisch en theoretisch onderbouwde inzichten te verwerven in de werking van de instituten van de welvaartsstaat in een veranderende sociaal-economische, demografische, ecologische en politieke werkelijkheid. Centraal hierbij staat de studie naar verdelingsvraagstukken.
 
Opdracht
Versterking van het team rond verschillende kwantitatieve onderzoeksprojecten, onder meer over microsimulatie, fiscaliteit, sociale bescherming.
 
Profiel en diploma
Wij zoeken gemotiveerde onderzoek(st)ers met
een licentiaats- of masterdiploma in de sociale wetenschappen (sociologie, sociaal-economische wetenschappen, economie, handelsingenieur, … – graden strekken tot aanbeveling)
een sterke interesse in sociaal-economisch beleid
ervaring met en een grondige kennis van onderzoeksmethoden en kwantitatieve data-analyse
een goede kennis van statistische softwarepakketten, zoals STATA, SAS of R
Een vlotte pen en goede kennis van het Engels
zin voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
sterke motivatie om te leren en te werken in een multidisciplinair team.
 
Wij bieden
Wij bieden een uitdagende en aangename onderzoeksomgeving met een sterke affiniteit met actuele maatschappelijke vraagstukken inzake sociaal beleid. Wij bieden een onderzoeksopdracht van 1 jaar als doctoraatsbursaal (verlenging mogelijk).
 
Bijkomende informatie
Voor bijkomende informatie kan u zich richten tot prof. dr. Ive Marx (ive.marx@uantwerpen.be), prof. dr. Koen Decancq  (koen.decancq@uantwerpen.be) of dr. Gerlinde Verbist (gerlinde.verbist@uantwerpen.be).
 
Solliciteren
Solliciteren kan door een gemotiveerd schrijven (in het Nederlands) en een volledig CV (in het Nederlands, Engels of Frans) te bezorgen aan centrumsociaalbeleid@uantwerpen.bemet “Applicatie onderzoeker CSB” in het onderwerp en dit uiterlijk tegen 8 juli 2019 om 22u. Succesvolle sollicitanten ontvangen een uitnodiging voor gesprek uiterlijk 10 juli. De gesprekken zelf zijn voorzien op 17 en 18 juli.
 
ENTHOUSIASTIC and COMPETENT RESEARCHER (m/f) with research experience
 
 
The CSB
The Herman Deleeck Centre for Social Policy (CSB) aims to acquire empirically and theoretically substantiated insights into the functioning of welfare state institutions in a changing socioeconomic, demographic, ecological, and political environment. The central focus of the Centre is on the analysis of inequality and poverty.
 
Task
Strengthening the team on several quantitative research projects, e.g. on microsimulation, tax policy, social protection.
 
Your profile
We are looking for a motivated researcher with
a Master’s degree (or equivalent) in social sciences (sociology, social-economic sciences, economics, commercial engineering, … - preference will be given to honours degrees)
a keen interest in  issues of socioeconomic policy
a solid background in research methods and data analysis
a good knowledge of statistical software packages such as STATA, SPSS, SAS, R
a sense of independence, a creative mind, and a strong motivation work within an multidisciplinary team,
excellent English language skills.
strong motivation to learn and work in a multidisciplinary team
 
We offer
We offer a stimulating and pleasant research environment that is conducting novel research on a topic with high societal relevance. Candidates are expected to enroll in the Doctoral Program of the University of Antwerp. We offer a Ph.D. scholarship for 1 year, with possibilities of extension.
 
Additional information
For additional information, please contact prof. dr. Ive Marx (ive.marx@uantwerpen.be), prof. dr. Koen Decancq  (koen.decancq@uantwerpen.be) of dr. Gerlinde Verbist (gerlinde.verbist@uantwerpen.be).
 
Application
 
Application by sending motivation letter and full CV to centrumsociaalbeleid@uantwerpen.bewith “Application researcher CSB” as subject by 8 July 2019. Successful applicants will receive an invitation for an interview by 10 July. Interviews are scheduled on 17 and 18 July.

AttachmentSize
vacature CSB navorser_2019_nl.docx94.27 KB
vacature CSB navorser_2019_eng.docx94.22 KB
Universiteit Antwerpen - University of Antwerp
Centrum voor Sociaal Beleid © 2005 - 2020